Beza pinjaman LPPSA dan pinjaman Bank Swasta

Pembelian Rumah : Pembiayaan LPPSA VS Pembiayaan Bank

Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (selepas ini disebut LPPSA) merupakan sebuah badan berkanun yang bertanggungjawab menguruskan kemudahan pembiayaan perumahan bagi penjawat awam.

Proses pemilikan rumah dan hartanah melalui pembiayaan LPPSA adalah sedikit berbeza berbanding pembiayaan menggunakan bank/institusi kewangan selain LPPSA.

Berikut adalah lima (5) perbezaan tersebut.